Villkor för medlemskap i
Skanör Falsterbo Kallbadhus (SFK)

Nedan villkor och regler gäller för medlemskap i Skanör Falsterbo Kallbadhus:

 • Medlemskapet löper årsvis.
 • Medlemskapsformer och avgifter enligt hemsidan.
 • Medlemskapet gäller från det att inbetalningen inkommit om inget annat anges.
 • Vid inbetalning är kontraktet bindande.
 • Uppsägningstiden är tre månader annars automatförlängs medlemskapet på samma villkor årsvis.
 • Uppsägning sker till angiven e-post under kontakt på hemsidan.
 • Lägsta ålder för medlemskap eller att vistas i anläggningen är 15 år.
 • Familjemedlemskapet är för två vuxna samt hemmavarande barn upp till 25 år.
 • Ditt medlemskap är personligt och får ej utnyttjas av någon annan.
 • För att kunna ha hög tillgänglighet med frihet under eget ansvar och utan noggrann kontroll, så har vi alla ett gemensamt ansvar för att endast betalande medlemmar utnyttjar lokalerna.  
 • Vid varje besök skall koden/taggen till dörren användas för tillgång till anläggningen.
 • Koden/taggen visar din behörighet att utnyttja anläggningens resurser.
 • Ej tillåtet att släppa in utanförstående medlemmar eller annan person.
 • Anvisningar och övriga ordningsregler i lokalen skall följas.
 • Inga ytterskor eller ytterkläder i anläggningen utanför entré och omklädningsrum.
 • SFK har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om inte dessa regler följs.
 • Missbruk medför att du förlorar din rätt att utnyttja anläggningen utan rätt till återbetalning.
 • Medlemmen ansvarar själv för sina värdesaker även om små låsbara skåp finns.
 • Medlemmen är medveten och accepterar att man kan bli filmad vid inträde till anläggningen.
 • Medlemmen är medveten och accepterar att man under stängningstider inte kan vistas i anläggningen annars utlöses larmet.
 • Om larmet utlöses blir medlemmen ersättningsskyldig för kostanden för utryckning.
 • Genom att registrera dig som medlem godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till någon part.
 • SFK har rätt att förändra villkoren och den senaste versionen som finns tillgänglig på hemsidan är gällande.
 • Större väsentliga förändringar kommer meddelas tre månader innan de börjar gälla.
 • När du handlar och tecknar medlemskap hos oss har du 14 dagars ångerrätt (öppet köp).
 • Alla medlemmar som använder bryggorna och stegarna för bad gör det på helt egen risk där varken Kallbadhuset eller Kommunen tar ansvar för incidenter. Varje medlem måste göra sin egen riskbedömning och ta ansvar för sina beslut.